Γραμματική και Συντακτικό Στ’ Δημοτικού

Συγγραφέας: Σάκκου Νίκη
Ηλικία: 11 ετών
ΣΕΛΙΔΕΣ: 368ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24ΤΙΜΗ: 14,70 ΕυρώΤΥΠΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΜαλακόKA: 28300ISBN: 978-960-493-109-5
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με εύχρηστο και μεθοδικό τρόπο την ύλη της γραμματικής και βασικά συντακτικά φαινόμενα της νεοελληνικής γλώσσας, όπως αυτά δίνονται στο νέο σχολικό εγχειρίδιο Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει: